Chłodnice samochodowe

Wymiennikiem ciepła nazywa się specjalistyczne urządzenie, którego podstawowa funkcja to wymiana ciepła pomiędzy kilkoma (najczęściej dwoma) płynami. Jednym z wymienników ciepła jest także chłodnica samochodowa, która wykorzystywana jest w samochodach w celu chłodzenia pracujących silników spalinowych. Najpopularniejszym – a tym samym najczęściej stosowanym – obecnie sposobem na schłodzenie silników samochodowych jest użycie w tym celu cieczy, zwanej medium chłodzącym. Cieczą tą może być po prostu woda, częściej jednak wykorzystuje się specjalne wodne roztwory (najczęściej glikolu etylenowego). Zarówno w bloku, jak i w głowicy silnika spalinowego danego samochodu znajdują się specjalnie wydrążone kanały. To właśnie za ich pośrednictwem ciesz chłodząca jest rozprowadzana. Chłodnica zbudowana jest zazwyczaj w formie panelu składającego się z ułożonych pionową bądź poziomo rurek. Zaopatrzone są one dodatkowo w odprowadzające z ich powierzchni ciepło ożebrowanie z dosyć cienkiej blachy. Poprzez panel chłodnicy, w skutek ruchu pojazdu przepływa powietrze. Kiedy samochód nie porusza przepływ powietrza jest zaś wymuszany za pomocą wentylatora. Chłodnice samochodowe są zwykle umieszczane na przodzie samochodu. Dzięki takiemu umiejscowieniu dociera do nich świeże – nieogrzane przez silnik – powietrze.
Chłodnice, które stosuje się w pojazdach samochodowych są dobierane w taki sposób, by zapewnić optymalną temperaturę (poniżej punktu wrzenia)cieczy pełniącej rolę medium chłodzącego nawet w najmniej sprzyjających warunkach. Aby zaś nie dopuścić do zbyt wielkiego przechłodzenia silnika samochodu w jego układnie chłodzenia umieszcza się termostat. Ma on za zadanie zamknięcie przepływu cieczy chłodzącej przez chłodnicę w sytuacji, kiedy jej temperatura jest mniejsza niż około 85 °C.

Warsztat samochodowy – przegląd instalacji chłodzących

Zarówno chłodnica, jak i klimatyzacja oraz inne elementy służące do chłodzenia samochodu i jego podzespołów wymagają regularnych przeglądów oraz – kiedy zachodzi taka potrzeba – wykonania niezbędnych napraw. Do zadań, jakie wykonuje w tej kwestii warsztat samochodowy zaliczyć można:
– serwis i naprawę elementów takich, jak: chłodnica wody, chłodnica oleju, nagrzewnica, skraplacze, parowniki, intercoolery, kompresory i klimatyzacja,
– montowanie (oraz demontaż) poszczególnych części i podzespołów,
– wymiana płynów chłodnicowych,
– wymiana rdzeni,
– odgrzybianie klimatyzacji,
oraz inne prace w obrębie danych elementów.