Kurs na prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy (czyli dokument uprawniający nas do prowadzenia konkretnych pojazdów samochodowych) niezbędne jest ukończenie specjalistycznego kursu, a następnie zdanie państwowego egzaminu. Planujesz zdobycie takiego dokumentu i zastanawiasz się, w jaki sposób przebiega nauka jazdy na samochód oraz egzamin?

Nauka jazdy – kurs

Kurs na prawo jazdy składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje zwykle co najmniej 30 godzin lekcyjnych (czyli trwających średnio 45 minut). Szkolenie teoretyczne prowadzone jest w formie wykładów oraz ćwiczeń, które dotyczą podstaw kierowania pojazdem, uczestnictwa w ruchu drogowym, praw i obowiązków osoby kierującej pojazdem, a także podstaw nauki udzielania pierwszej pomocy, która prowadzona jest zarówno w formie teorii, jak i ćwiczeń praktycznych. Obecnie część teoretyczna może się także odbywać w formie nauczania na odległość. Wykorzystuje się w tym celu komputery oraz Internet, zaś nad całym szkoleniem w takiej formie prowadzony jest przez ośrodek szkolenia kierowców.
Część praktyczna kursu na prawo jazdy obejmuje zaś 30 godzin zegarowych. Jest ona prowadzona przy pomocy specjalnie do tego celu przystosowanego pojazdu, nazywanego powszechnie „elką” (z powodu litery L, jaka widnieje na jego dachu). Aby przejść do części praktycznej kursu konieczne jest ukończenie części teoretycznej. Kurs związany z nabyciem umiejętności praktycznych przeprowadzany jest zarówno na placu manewrowym (czyli specjalnej przestrzeni przygotowanej do ćwiczenia poszczególnych manewrów, jakie wykonuje się w czasie jazdy oraz parkowania), w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym. Zajęcia praktyczne odbywają się pod okiem wykwalifikowanego instruktora, który nie może jednocześnie szkolić więcej niż jednej osoby. Instruktorzy wprowadzają kolejne elementy jazdy stopniowo, ma to przede wszystkim związek ze stopniem zaawansowania danego kursanta oraz rozwojem jego umiejętności. Aby zajęcia praktyczne mogły się odbyć, osoba szkoląca się – czyli kursant –musi posiadać przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć. Kurs na prawo jazdy kończy się odbyciem egzaminu wewnętrznego. Jest on taki sam jak egzamin państwowy, który uprawnia do prowadzenia pojazdu. Składa się on z części teoretycznej, w której wykorzystywane są dokładnie te same testy co podczas państwowego egzaminu, część praktyczna natomiast odbywa się zarówno na placu manewrowym, jak i podczas jazdy po mieście. Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu, które uprawnia go do zdawania egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.