Co warto wiedzieć o stacjach ładowania aut elektrycznych?

Śmiało, można postawić tezę, że samochody elektryczne będą w przyszłości dominowały na naszych drogach. Tym samym już teraz ilość miejsc, gdzie da się je naładować, przybywa. Do tego duża część miast zapewnia określone przywileje dla posiadaczy hybryd i aut elektrycznych. Można tutaj wskazać, chociażby wjazd do stref zamkniętych, możliwość, poruszania się buspasami czy nieodpłatne parkowanie. Dzieje się tak dlatego, że tego rodzaju pojazdy mają niezwykle korzystny wpływ na środowisko naturalne. Stąd też warto wiedzieć coś więcej na ten temat. W niniejszym artykule pochylimy się nieco bliżej nad jakże istotnym elementem funkcjonowania tych aut, czyli nad stacjami do ich ładowania.

Stacja do ładowania samochodu elektrycznego – krótka charakterystyka

Miejscem, gdzie da się bez przeszkód uzupełnić energię elektryczną niezbędną do poruszania się naszego pojazdu, jest własne dedykowana stacja ładowania. Może to mieć miejsce na dwa sposoby tj. przy użyciu kabla lub też bezprzewodowo (indukcyjnie).

W jaki sposób pozyskuje się energię na takiej stacji?

W zależności od typu stacji prąd dostarczany jest wprost z sieci energetycznej magazynu energii mocy, instalacji fotowoltaicznej lub też wiatrowej.

Jakie występują tu przyłącza (punkty ładowania)

Zazwyczaj stacja jest wyposażona w zamontowany tam na stałe kabel. Są też miejsca, gdzie niezbędne jest to, aby to posiadacz auta podpinał swój własny kabel. Warto podkreślić fakt, że w zależności od mocy, a w konsekwencji również i tempa ładowania mogą występować różne typy wtyczek / gniazd do transmisji prądu.

Jaki rodzaj energii elektrycznej jest używany do ładowania?

W kontekście stacji dedykowanych ładowaniu aut elektrycznych możemy mieć do czynienia z wykorzystaniem prądu przemiennego i/lub stałego. Tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że do samego procesu uzupełniania energii w samochodach elektrycznych wykorzystuje się prądem stały. Z kolei prąd dostarczany do stacji to prąd przemienny.

W jaki sposób możemy korzystać z danej stacji ładowania?

W zależności od wielkości i mocy konkretnej stacji może z nie korzystać jeden bądź więcej pojazdów jednocześnie. Znaczący wpływ ma na to też liczba terminali i liczba miejsc parkingowych. Warto również nadmienić, że punkty ładowania mogą być prywatne, ale też mają charakter publiczny. Kolejnym istotnym czynnikiem umożliwiającym korzystanie z nich jest spełnienie jakichś konkretnych wymogów np. korzystanie w innych usług podmiotu udostępniającego stację ładowania. Uruchomienie samego punktu ładowania może odbywać się przy pomocy dedykowanej karty, aplikacji mobilnej, żetonu. Można też się spotkać z koniecznością uprzedniego uiszczenia opłaty za zainicjowanie procesu ładowania.