Elektroniczny pozew

Nie każdy o tym wie, ale w przypadku, gdy musimy dochodzić roszczeń od innych osób nie musimy kierować sprawy do sądu tradycyjnego co wiązałoby się z długim postępowaniem oraz koniecznością stawiennictwa. Zamiast tego do prostych spraw stworzony został e-Sąd.

Kto i w jaki sposób może skierować sprawę?

Taka instytucja, chociaż jej siedziba znajduje się w Lublinie, zajmuje się sprawami z całego kraju. Sprawy te rozpatrywane są w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym pod warunkiem, że są one nieskomplikowane pod względem dowodowym. Oznacza to, że nie ma żadnych wątpliwości co do kwoty zaistniałego długu. Podstawą do wszczęcia postępowania może być istnienie umowy lub faktury, która to potwierdzi. Aby móc rozpocząć windykację online osoba zainteresowana musi się zarejestrować. Wymagane jest przy tym podanie swoich danych, a w przypadku składania pism – posiadanie podpisu elektronicznego. Ważne jest to, że osoba pozwana nie musi posiadać konta. W celu wniesienia pozwu musimy dokonać opłaty procesowej, która jednak może zostać następnie zasądzona od pozwanego. Drugim elementem, który należy uwzględnić jest podanie daty wymagalności. Jest to data wskazująca na to, kiedy dłużnik powinien spłacić pożyczkę lub fakturę. Roszczenie to nie może przekraczać terminu 3 lat poprzedzających wnoszenie pozwu. Kolejnym krokiem jest wskazanie osoby, która zalega z płatnością. W tym celu należy podać jego NIP, PESEL lub KRS. Powinniśmy więc wcześniej zająć się ustaleniem jego danych. Ostatnim, o czym musimy pamiętać jest wskazanie dowodów, które mają na celu poparcie twoich roszczeń. Nie dołącza się ich do tworzonego dokumentu, ale w razie potrzeby mogą zostać one od ciebie zażądane.

Przebieg rozprawy

Może zdarzyć się sytuacja, w której e-d nie podejmie się rozpatrzenia sprawy. W takim przypadku jest ona automatycznie przekierowana do rozpatrzenia przez Sąd tradycyjny. Jeżeli jednak podejmie się on tego zadania to po pozytywnym jej rozpatrzeniu występuje z nakazem spłaty długu do pozwanego. Taki nakaz zobowiązuje go do uregulowania należności w ciągu 14 dni. Taki sam okres ma również na wniesienie sprzeciwu. Sprzeciw ten nie wymaga żadnego uzasadnienia ani dowodów, ale sprawia, że nakaz ten nie wywołuje skutków prawnych, a sprawa zostaje przekazana do Sądu tradycyjnego. W takim wypadku postępowanie znacząco się wydłuża oraz przebiega w Sądzie mającym siedzibę w miejscu zamieszkania dłużnika.

Pomoc w formalnościach

Powinniśmy pamiętać, że chociaż proces przebiega inaczej, obowiązuje go takie samo prawo. W związku z tym niezwykle istotne jest prawidłowe sporządzenie e-pozwu. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy zrobimy to poprawnie warto skorzystać z rozwiązań, które sprawią, że będziemy pewni, że nie popełniamy błędów uniemożliwiających nam poprowadzenia sprawy przez e-Sąd. W takim celu warto pomyśleć nad skorzystaniem z usług kancelarii, która to nie tylko określi, czy nasze roszczenie będzie mogło być podjęte przez e-Sąd, ale także poprowadzi sprawę w naszym imieniu.