W służbie ochrony danych osobowych – rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo osób fizycznych

Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne są nasze dane. Wraz z postępem coraz bardziej zależy na nich firmom co spowodowało powstawanie praw i instytucji mających na celu ich ochronę. Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, że na przestrzeni ostatnich lat zbieranie i przetwarzanie danych było niezwykle wzmożone sprawiając, że kontrolowanie ich przepływu stawało się coraz bardziej niemożliwe.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko czy pesel, ale są to wszystkie informacje, za których pomocą można zidentyfikować daną osobę. Oznacza to, że wlicza się do tego również adres e-mail, płeć, wyznawane kwestie światopoglądowe czy sytuacja materialna. Już niewielka ilość danych może umożliwić zidentyfikowanie tego, kogo dotyczą. Ważne jest więc czy posiadane przez instytucje dane danej osoby wzajemnie się uzupełniają. Przykładowo, nazwa miasta nie zalicza się do danych osobowych, ale w połączeniu z nazwiskiem i ulicą może doprowadzić do określenia, kogo konkretnie dotyczą. Ich odpowiednia ochrona gwarantuje zatem nasze bezpieczeństwo.

Dane osobowe na wagę złota

Wiele firm ma w zwyczaju oferowanie klientom różnego rodzaju udogodnień w zamian za udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Musimy mieć na uwadze, że oznaczać to będzie nie tylko wykorzystywanie ich do własnych analiz i tworzenia ofert dobranych na ich podstawie, ale również handel nimi. Istnieją bowiem bazy na przykład adresów e-mail, które są kupowane przez przedsiębiorstwa zainteresowane. Umożliwia to poznanie naszych preferencji i dalsze ich przekazywanie. Dlatego tak istotne jest, aby zwracać szczególną uwagę na to, na co dokładnie wyrażamy zgody.

W obronie danych osobowych

Dawniej każde państwo posiadało odrębne przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych. Obecnie jednak istnieją odgórne regulacje, których kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą przestrzegać. Konieczność zastosowania takiego rozwiązania jest związana zwłaszcza z tym, że internet umożliwia coraz to nowsze sposoby na uzyskiwanie danych. Wprowadzone zostało zatem RODO, czyli rozporządzenie ściśle określające sposób przechowywania i zarządzania danymi obywateli. Dzięki temu osoba fizyczna uzyskała możliwość wycofania swoich danych z każdej bazy danych. Może to zrealizować poprzez zawiadomienie danego podmiotu o chęci wycofania swoich danych osobowych z ich bazy. Taka instytucja musi, pod groźbą wysokiej kary, spełnić takie żądanie. Poza tym każda osoba może dowiedzieć się czego konkretnie dotyczą przechowywane dane, a firma ma obowiązek udzielić takich informacji. Szczególny nacisk położony został również na wzmożone stosowanie zabezpieczeń, które mają chronić nasze dane przed możliwością ich wykradnięcia. Organem, który zajmuje się sprawdzaniem, czy ochrona danych osobowych jest poprawnie przestrzegana to GIODO. Jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który kontroluje instytucje gromadzące dane. Poza tym, każda osoba, którą dotknęło naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych może właśnie do tego organu złożyć skargę. GIODO w przypadku potwierdzenia uchybień nakazuje zastosowanie się do przepisów prawa oraz podejmuje środki mające na celu ochronę naszych danych – może między innymi zarządzić ich usunięcie, zabezpieczyć, a ponadto zawiadomić odpowiednie służby o popełnieniu przestępstwa w celu ukarania danego przedsiębiorstwa.