Środki ochrony stosowane w gabinetach stomatologicznych zgodne z zaleceniami

Zachowanie szczególnej ostrożności w bliskich kontaktach międzyludzkich jest szczególnie ważne podczas wystąpienia pandemii. Obecnie wiemy już, że koronawirus rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową, dlatego tak ważna jest ochrona błon śluzowych nosa, oczu i jamy ustnej. Bardziej narażeni są jednak nie tylko lekarze pracujący w szpitalu, ale również na przykład stomatolodzy.

Jedna z najbardziej narażonych grup zawodowych

Stomatolodzy mimo tego, że nie mają styczności na co dzień z bardzo dużą ilością pacjentów, są szczególnie narażeni na zakażenie się, a w następnej kolejności stwarzanie ryzyka w postaci roznoszenia koronawirusa dalej. Dzieje się tak ze względu na to, że COVID-19 można przenosić drogą aerozolu tak, jak ma to miejsce podczas wykonywania czynności stomatologicznych. Podczas procesu leczenia pacjenta, w jego otoczeniu osiadają cząsteczki, które są potencjalnym źródłem zakażenia nie tylko lekarzy przeprowadzających zabieg, ale również następnych pacjentów. Dlatego tak istotne jest skrupulatne stosowanie się do zaleceń w sprawie postępowania w gabinetach podczas podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego.

Szczególne środki ostrożności – krótka historia

Dla stomatologów wprowadzono szczegółowe zalecenia, do których powinni się stosować, aby nie dopuścić do ryzyka roznoszenia koronawirusa. Po pierwsze, rejestracja pacjentów powinna odbywać się z wykorzystaniem drogi telefonicznej lub internetu. Podczas niej, należy przeprowadzić podstawowy wywiad obejmujący uzyskanie wiedzy z zakresu stanu zdrowia osoby chcącej umówić się na wizytę. Pacjentów, którzy informują o niepokojących objawach mogących świadczyć o zarażeniu się powinno się rejestrować na oddalone terminy. Również w stosunku do osób, które wchodzą do gabinetu celem skorzystania z umówionej wcześniej wizyty, należy stosować szczególne środki ostrożności. Osoba taka powinna móc zdezynfekować ręce oraz musi zostać poddana kontroli polegającej na przeprowadzeniu z nią wywiadu epidemiologicznego oraz dokonaniu pomiaru temperatury ciała. Natomiast pomieszczenia stomatologiczne powinny zostać pozbawione zbędnych przedmiotów i odpowiednio dezynfekowane. Personel powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej. Podstawowym środkiem zapobiegawczym wzajemnemu zakażaniu się są maseczki. Szczególnie ważna jest jednak też ochrona oczu, co umożliwia przyłbica stomatologiczna. Mogą być w tym celu stosowane również okulary ochronne, jednak przyłbica medyczna zasłania całą twarz, co sprawia, że jest ona dokładniej chroniona przez rozbryzgiem cieczy. Okulary ochronne natomiast zakrywają jedynie oczy. Przyłbica stomatologiczna jest regulowana, dzięki czemu można ją odpowiednio dopasować do każdej osoby oraz posiada wymienną szybę osłony, która może być z powodzeniem dezynfekowana. W związku z tym to przyłbica ochronna jest bardziej polecana do powszechnego stosowania w gabinetach stomatologicznych. Poza tym istotne jest, aby chronić również ręce i ciało poprzez stosowanie rękawiczek, czepków oraz fartuchów medycznych. Tylko dokładne przestrzeganie zaleceń sprawi, że ryzyko dalszego roznoszenia koronawirusa zostanie jak najbardziej zminimalizowane.