Rodzaje przenośników i ich zastosowanie

Czym są przenośniki i do czego je stosujemy

Przenośniki służą do przemieszczania materiałów sypkich lub danych ładunków. Znajdują one zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Urządzenia te często używane są w kopalniach kruszywa, na placach budowy czy składowiskach i magazynach. Jest wiele dostępnych na rynku rodzajów transporterów wszystko zależy od materiału, do którego będą stosowane. Pracują w trybie ciągłym, zazwyczaj napędzane są przez silnik elektryczny i mogą przemieszczać materiały na różnych płaszczyznach – wszystko jest dopasowane do naszych potrzeb. Powinniśmy pamiętać, że przy wyborze transportera kierujemy się nie tylko tym do jakiego materiału ma być przeznaczony, ale też np. jego wydajnością za którą uważa się ilość przemieszczanego materiału w ciągu jednej godziny w warunkach idealnych.

Rodzaje transporterów – podstawowe informacje

Istnieje wiele rodzajów przenośników, dzieli się je główni ze względu na sposób przemieszczania materiału. Jednym z bardziej popularnych jest przenośnik rolkowy (znany też jako wałkowy), który jest przeznaczony do przenoszenia towarów o większej masie. Mają zazwyczaj lekką i solidną konstrukcję dlatego mogą być wykorzystywane nie tylko w większych jednostkach transportowych, ale też przez indywidualne osoby. Zaletą tego typu przenośnika oprócz sposobu zbudowania, jest także to, że zazwyczaj osoba zamawiająca taki przenośniki może dopasować jego budowę do swoich potrzeb, a także istnieje możliwość łatwej modernizacji tej konstrukcji w przyszłości. Innym rodzajem przenośników są transportery taśmowe, gdzie przenoszony materiał spoczywa bezpośrednio na taśmie. Są one przeznaczone do materiałów sypkich i drobnicowych, a dzięki szerokiej gamie taśm do wyboru można je wykorzystywać naprawdę do różnorodnych produktów. Dlatego taśmociągi wykorzystywane są m.in. górnictwie, energetyce, hutnictwie, gospodarstwach rolnych, dużych zakładach przemysłu spożywczego, czy portach przeładunkowych. Tego typu transportery doskonale sprawdzają się przy komunikacji między kondygnacjami budynków, pomostów magazynowych, jak również przy niwelacji poziomów łączonych systemów. Do przemieszczania towarów drobnicowych głównie wykorzystuje się transportery płytkowe, zwłaszcza gdy chodzi o materiały przy których taśma musi być odporna na wysoką temperaturę, czy uszkodzenia mechaniczne. Zazwyczaj wykorzystywane są w większych jednostkach transportowych, liniach produkcyjnych i montażowych – gdzie wykorzystywane są też jako transportery buforujące, czyli uczestniczą w takich procesach jak napełnianie, zamykanie, kapslowanie, etykietowanie, sortowanie. Natomiast transportery spiralne charakteryzujące się kompaktową budową, pozwalającą na małej powierzchni na użycie bardzo długiej taśmy, są stosowane zazwyczaj gdy transportowany produkt musi być podczas przenoszenia poddany jakiegoś typu procesom produkcyjnym takim jak ochłodzenie czy ogrzanie. Tego typu transportery są szybsze i bardziej niezawodne niż jakiekolwiek windy lub wyciągi.