Pisanie pracy dyplomowej

Pisanie prac dyplomowych – czy to takie trudne? Do zdobycia tytułu np. licencjata czy magistra oraz do ukończenia szkoły niezbędne jest napisanie pracy dyplomowej oraz jej późniejsza obrona. Takie dzieło musi liczyć od kilku do kilkudziesięciu stron, i może być oparte o badania lub napisane pod kątem czysto teoretycznym. Do prac dyplomowych zalicza się m.in […]