Ubieganie się o finansowanie rehabilitacji

Każdy kto doznał urazu lub przechodzi chorobę, co uniemożliwia mu pójście do pracy może ubiegać się o dostęp do rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki niej może zawalczyć o swoje zdrowie i szybciej odzyskać sprawność, nie pogarszając dodatkowo swojej sytuacji finansowej. Sprawdź jakie należy spełnić wymagania, aby się o nią ubiegać oraz jak będzie ona przebiegać.

Wymagania do uzyskania finansowania

Aby móc skorzystać z finansowanej rehabilitacji należy spełnić dwa warunki. Pierwszym jest bycie osobą ubezpieczoną, a drugim otrzymywanie jednego z: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, renty okresowej z powodu niezdolności do pracy lub nie otrzymywać żadnych świadczeń. Jeżeli spełniamy te warunki możemy ubiegać się o uzyskanie rehabilitacji finansowanej przez ZUS. Aby tego dokonać, trzeba złożyć wniosek w dowolnym oddziale ZUS, który możemy otrzymać od lekarza nas prowadzącego. Należy też uzyskać dokumentację medyczną, która potwierdzi, że przechodzisz chorobę, przez którą nie jesteś zdolny do pracy. Może to być historia choroby lub wyniki poszczególnych badań. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczy termin, podczas którego należy stawić się na badanie u lekarza. To właśnie orzecznik ZUS decyduje, czy rehabilitacja jest konieczna, a w związku z tym czy przysługuje ci jego refundacja. Na spotkanie z nim powinno przynieść się wcześniej skompletowaną dokumentację.

Przebieg rehabilitacji

Istnieją dwa tryby, z których możemy skorzystać w celu odbycia wyznaczonej rehabilitacji. Jednym z nich codzienne przychodzenie na planowane zabiegi do ustalonego wcześniej ośrodka pod warunkiem, że nasze schorzenie dotyczy narządu ruchu lub układu krążenia, a drugim jest odbycie jej wraz z ciągłym przebywaniem w nim. Okres trwania rehabilitacji określony jest na 24 dni, ale może zostać skrócony lub przedłużony w zależności od potrzeb. Jeżeli lekarz uzna, że przynosi ona efekty, a jej kontynuowanie doprowadzi do uzyskania zdolności do pracy to będzie ona wydłużona. Szybsze jej zakończenie natomiast wiąże się z naszym wcześniejszym niż zakładany dojściem do zdrowia. Co ważne, wszystkie koszty związane z koniecznością odbycia rehabilitacji pokrywa ZUS, łącznie z dojazdem, wyżywieniem i zakwaterowaniem. Uzyskując więc finansowanie na rehabilitację, nawet jeżeli będziemy odbywać ją stacjonarnie, nie musimy martwić się o dodatkowe koszty. Cały pobyt zostaje bowiem opłacony. Należy jednak pamiętać, że nie każdy szpital rehabilitacyjny współpracuje z ZUS, a jedynie z takich możemy w takim wypadku skorzystać, jeżeli nie chcemy ponosić kosztów. Warto więc odpowiednio wcześniej zapoznać się z listą dostępnych ośrodków, aby zorientować się czy jesteśmy w stanie do niego dojeżdżać czy lepiej będzie przebywać przez ten czas w ośrodku. Jeżeli jednak chcemy odbyć z jakichś względów rehabilitację w szpitalu, którego nie ma na tej liście, zawsze możemy zdecydować się na jej prywatne odbycie.