Kurs i egzamin na prawo jazdy

Aby legalnie kierować samochodem osobowym konieczne jest zdobycie specjalnych uprawnień. Ich potwierdzeniem jest prawo jazdy na auto kategorii B – dokument, który otrzymujemy po tym, kiedy zdamy państwowy egzamin. Zanim jednak będziemy mogli do niego przystąpić musimy ukończyć specjalistyczny kurs składający się w dwóch niezależnych części – teoretycznej oraz praktycznej. Jak konkretnie przebiega taki kurs?

Kurs na prawo jazdy – przebieg

Jak już wspomniano powyżej kurs, który uprawnia nas do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest część teoretyczna. Obejmuje ona około 30 godzin lekcyjnych (każda godzina lekcyjna to 45 minut) i odbywać się może zarówno bezpośrednio w ośrodku szkolenia kierowców, jak i online za pośrednictwem sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu. W tym drugim przypadku nadzór nad przebiegiem kursu sprawowany jest przez ośrodek szkolenia kierowców. W części teoretycznej kursanci zdobywają wiedzę niezbędną do prowadzenia pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zajęcia dotyczą podstaw związanych z kierowaniem samochodu, zasad ruchu drogowego, obowiązków oraz praw kierowców a także nauki pierwszej pomocy – zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń praktycznych. Dopiero ukończenie części teoretycznej kursu uprawnia do przejścia do części praktycznej. Zajęcia praktyczne trwają 30 godzin zegarowych. Prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowanego instruktora posiadającego wszelkie uprawnienia w tym zakresie. Jeden instruktor powinien szkolić wyłącznie jedną osobę na raz. Część praktyczna rozwijać ma umiejętności z zakresu prowadzenia pojazdu we wszystkich warunkach, dlatego zajęcia odbywają się zarówno na specjalnie w tym celu przygotowanym placu manewrowym, jak i w warunkach miejskich oraz na obszarach za miastem. To, kiedy dana osoba opuści plac manewrowy i wyjedzie „na miasto” zależy od tempa jej nauki i rozwoju niezbędnych umiejętności. Ukończenie części teoretycznej oraz praktycznej wieńczy egzamin wewnętrzny. Egzamin ten wygląda dokładnie tak, jak egzamin państwowy – składa się z dwóch części – podobnie jak sam kurs: teoretycznej i praktycznej. Podczas egzaminu teoretycznego wykorzystywane są dokładnie te same testy, które używane są w trakcie egzaminu państwowego. Egzamin praktyczny podzielony jest na dwie części – jedna z nich odbywa się na placu manewrowym, gdzie wykonać należy niezbędne manewry, druga zaś to jazda w warunkach miejskich. Zdanie egzaminu wewnętrznego jest niezbędne, aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu, które z kolei upoważnia nas do przystąpienia do egzaminu państwowego, którego zaliczenie równoznaczne jest ze zdobyciem przez nas uprawnień niezbędnych do prowadzenia samochodu.